Ảnh nền trang web
Đóng
1508/2017

Khóa học QLNN ngạch chuyên viên – chuyên viên chính uy tín tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

ẢNH LỚP CV

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  ( Ngạch Chuyên viên và Chuyên viên chính)- TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ Để nhận tư vấn về điều kiện, hồ sơ chuẩn bị học lớp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên vui lòng liên hệ: 0902.86.86.84 – kimxuyen@giaoducvietnam.edu.vn […]

Xem thêm →