Ảnh nền trang web
Đóng
1801/2017

Lớp học chứng chỉ văn thư lưu trữ uy tín tại Hà Nội, TP HCM

vanthu

THÔNG BÁO V/v mở lớp bồi dưỡng Chứng chỉ Văn thư, Văn thư Trung cấp (Theo thông tư 14/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Văn thư) Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ văn thư lưu trữ hành chính văn phòng […]

Xem thêm →