Ảnh nền trang web
Đóng
1801/2017

Học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp

gvtc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUỐC GIA ĐT: 0902.86.86.84 Email: kimxuyen@giaoducvietnam.edu.vn THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 về việc ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; Căn cứ thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT […]

Xem thêm →
1801/2017

Địa chỉ học nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cấp chứng chỉ

gv

CHƯƠNG TRÌNH Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học (Ban hành kèm theo Thông tư số 12 /TT-BGDĐT ngày 12  tháng 4  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  Đào tạo cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cấp tốc của Đại học sư phạm tại Hà Nội các hệ: giáo viên, giảng […]

Xem thêm →