0803/2017

Điều kiện học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính

Điều kiện học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính của Bộ Nội Vụ

1. Điều kiện học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

1.1. Đối tượng nhập học

– Công chức, viên chức ngạch Cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm; Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (kể cả công chức dự bị) chưa qua khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; Công chức quản lý cấp phòng và dự nguồn công chức quản lý cấp phòng.

– Đối tượng chuyển từ các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

Xem thêm:

Nội dung chương trình quản lý nhà nước chuyên viên

 

1.2 Thủ tục hồ sơ nhập học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

– 01 phiếu đăng ký (theo mẫu)   TẢI TẠI ĐÂY

– 01 bằng tốt nghiệp – Đại học hoặc Cao đẳng (công chứng)

– 01 quyết định lương hoặc QĐ bổ nhiệm hoặc HĐ lao động (bản photo)

– 01 chứng minh nhân dân (bản photo)

– 03 hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, Nơi sinh)

– 01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cơ quan hoặc địa phương)

Lưu ý: (Tất cả hồ sơ để trong phong bì khổ A4 ngoài ghi rõ thông tin học viên)

2. Điều kiện học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

2.1. Đối tượng nhập học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

– Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, Lãnh đạo cấp Sở và tương đương, Lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

– Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khóa học bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính;

– Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 06 năm trở lên (đối với diện quy hoạch thì từ 03 năm trở lên).

– Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp nhà nước: là cán bộ có mức lương tương đương từ 3,00 trở lên;

– Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có hàm cấp từ Thượng úy trở lên.

2.2 Hồ sơ nhập học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

– 01 phiếu đăng ký (theo mẫu)Phiếu học viên – 2017

– 01 bằng tốt nghiệp – Đại học hoặc Cao đẳng (công chứng)

– 01 quyết định lương hoặc QĐ bổ nhiệm hoặc HĐ lao động (bản photo)

– 01 chứng minh nhân dân (bản photo)

– 03 hình 3×4 (sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, Nơi sinh)

– 01 Sơ yếu lý lịch (có xác nhận cơ quan hoặc địa phương)

– 01 Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (photo) hoặc Quyết định cử đi học của cơ quan (bản gốc)

Lưu ý: (Tất cả hồ sơ để trong phong bì khổ A4 ngoài ghi rõ thông tin học viên)

CC chuyen vien chinh logo

 

Mọi thông tin về điều kiện – hồ sơ nhập học cũng như lịch khai giảng lớp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính vui lòng liên hệ: 0902.86.86.84 để được tư vấn cụ thể ạ.

Lớp học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính tổ chức tại Hà Nội, Nha Trang, Tp Hồ Chí Minh.

Nhận thông tin khóa học tại  đây: https://goo.gl/j9Jl5p

Xem thêm:

  1. NỘI DUNG HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH
  2. Thông tin đầy đủ về khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính

11265168_1435412923427728_6251977923612880070_n

 

LỚP CHUYÊN VIÊN

Khóa học thi công chức Related