1801/2017

Khóa học bồi dưỡng kế toán hành chính sự nghiệp

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TẠI HÀ NỘI – HCM

Thi cấp chứng chỉ Học viện Tài Chính (0902. 86 86 84 – phòng đào tạo)

Miễn phí học lại, bảo lưu

Cam kết chất lượng dạy và học tại trung tâm

1. Mục đích của khóa học  kế toán viên hành chính sự nghiệp

 • Nắm vững các kiến thức kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp, biết cách hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế và sử dụng đúng tài khoản trong đơn vị hành chính sự nghiệp.
 • Biết cách lập Bảng cân đối tài khoản
 • Biết cách lập dự toán và phân phối ngân sách nhà nước
 • Biết tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng
 • Báo cáo thu – chi hoạt động sự nghiệp
 • Báo cáo kinh phí chưa sử dụng đã quyết toán năm trước chuyển sang
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Các vấn đề liên quan khác trong đợn vị HCSN

2. Đối tượng học kế toán viên hcsn

 • Những người chưa biết gì về kế toán, học để làm trong đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Sinh viên mới tốt nghiệp sắp tới làm tại đơn vị nhà nước
 • Kế toán đang làm bên lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân chuyển sang làm cơ quan hành chính sự nghiệp
 • Kế toán muốn nâng cao nghiệp vụ hành chính sự nghiệp có thu và lập báo cáo tài chính với đơn vị hành chính có thu.

3. Nội dung của khóa học kế toán viên hành chính sự nghiệp

Phần I: Những vấn đề chung về tài chính ở đơn vị HCSN

 • Khái niệm, đặc điểm của đơn vị HCSN.
 • Quy trình quản lý tài chính ở đơn vị HCSN.
 • Nguyên tắc quản lý tài chính ở đơn vị HCSN.
 • Phương pháp quản lý tài chính ở đơn vị HCSN.
 • Nội dung thu chi NSNN ở ở đơn vị HCSN.
 • Nhiệm vụ và yêu cầu của kế toán ở đơn vị HCSN.
 • Tổ chức công tác kế toán ở đơn vị HCSN.
 • Quản lý sổ, mở sổ kế toán.
 • Hình thức kế toán.

Phần II: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản  đầu tư tài chính ở đơn vị HCSN.

 • Kế toán tiền mặt.
 • Kế toán tiền gửi ngân hàng.
 • Kế toán tiền đang chuyển.
 • Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn.

Phần III: Kế toán NVL, CCDC.

 • Nguyên tắc kế toán NVL, CCDC.
 • Phương pháp kế toán NVL, CCDC.

Phần IV: Kế toán TSCĐ

 • Kế toán tài sản CĐHH.
 • Kế toán tài sản CĐVH.
 • Kế toán xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa lớn TSCĐ.
 • Kế toán đầu tư tài chính dài hạn.
 • Mua trái phiếu.
 • Góp vốn.

Phần V: Kế toán các khoản thanh toán

 • Kế toán các khoản nợ phải thu.
 • Kế toán tạm ứng.
 • Kế toán các khoản vay.
 • Kế toán kinh phí cấp cho cấp dưới.
 • Kế toán các khoản nợ phải trả.
 • Kế toán các khoản phải nộp nhà nước.
 • Kế toán trả viên chức.
 • Kế toán phải trả đối tượng khác.
 • Kế toán phải trả nguồn kinh phí tạm ứng.
 • Kế toán các khoản thanh toán.
 • Kế toán kinh phí quyết toán chuyển năm sau.
 • Kế toán thanh toán nội bộ.

Phần VI: Kế toán nguồn kinh phí

 • Kế toán nguồn kinh phí hoạt động.
 • Kế toán nguồn vốn kinh doanh.
 • Kế toán nguồn kinh phí dự án.
 • Kế toán nguồn kinh phí dầu tư dây dựng cơ bản.
 • Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành tài sản.
 • Kế toán nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước.
 • Kế toán quỹ cơ quan.
 • Kế toán các khoản thu chi hoạt động HCSN.
 • Kế toán các khoản thu chưa qua ngân sách.

Phần VII: Kế toán các khoản chi HCSN

 • Kế toán các khoản chi hoạt động HCSN.
 • Kế toán các khoản chi dự án HCSN.
 • Kế toán các khoản chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước.

Phần VIII: Sổ sách kế toán

 • Báo cáo quyết toán ngân sách.

4. Kiến thức nắm được sau khóa học

 • Dạy cách lập hệ thống chứng từ phù hợp với đơn vị hành chính như bệnh viện, trường học.
 • Thu thập, phản ánh, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp.
 • Đối chiếu, kiểm tra tình hình thực hiện dự toán.
 • Kiểm soát tình hình phân phối dự toán cho cấp dưới và việc chấp hành dự toán của cấp dưới
 • Thực hiện quy trình thu phí, lệ phí theo quy định.
 • Biết lập bảng cân đối kế toán và các báo cáo:

+ Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí BHXH
+ Báo cáo quyết toán chi nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên
+ Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước
+ Biên bản kiểm kê tiền mặt
+ Lập báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong đơn vị
+ Bảng đổi chiếu nhận cấp kinh phí
+ Phân tích, đánh giá công tác kế toán để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về quản lý tài chính có hiệu quả, tiết kiệm.
+ Phân tích báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính

5. Phương pháp học kế toán hành chính sự nghiệp

– Nghe giảng kết hợp lý thuyết và phần hành, làm bài tập thực hành, bài tập tình huống, giải các bài tập thi tuyển công – viên chức, đối thoại thầy – trò: những vướng mắc về nghiệp vụ phát sinh trong quá trình học.

6. Tài liệu học 

Là hóa đơn, chứng từ thực tế của đơn vị hành chính sự nghiệp.

7. Giáo viên dạy kế toán hành chính sự nghiệp

Là các giảng viên đã và đang làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp như trường học, bệnh viên lớn tại Hà Nội. Trong quá trình dạy, giáo viên có thể tùy thuộc sự tiếp thu kiến thức và nhu câu phát sinh của học viên để linh động bài giảng.


Mọi chi tiết về khóa học kế toán hành chính sự nghiệp xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM

Email: kimxuyen@giaoducvietnam.edu.vn

Mobile: 0902. 86. 86. 84 (Ms.Xuyến)

Website: http://giaoductoanquoc.com

Đăng ký thông tin online tại đây: https://goo.gl/74tI3r

Trụ sở: 451 – 457 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

CN Đà Nẵng: Số 2 – 4 Tiểu La, Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, ĐN

CN Khánh Hòa: Số 33 Đường B1, Khu ĐT Vĩnh Điềm Trung, TP Nha Trang

CN Bình Định: Số 168 Nguyễn Thị Định, Tp Quy Nhơn, Bình Định

CN Đà Lạt: Số 18 Quang Trung, P.9, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng

CN Hồ Chí Minh 1: Số 195, đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, HCM

CN Hồ Chí Minh 2: Số 8 Nguyễn Ngọc Lộc, P14, Q.10, HCM

CN Cần Thơ: Số 103 Đường A1 Khu dân cư 91B P. An Bình, Quận Ninh Kiều

Đào tạo kế toán Related