1801/2017

Nơi học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên & chuyên viên chính

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN & CHUYÊN VIÊN CHÍNH CỦA BỘ NỘI VỤ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ CẤP

Liên hệ đăng ký tư vấn: 0902. 86. 86. 84 ( cô Xuyến) hoặc
Đăng ký thông tin online tại đây: https://goo.gl/j9Jl5p

Lớp học tổ chức tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Ninh, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 5/3/2010 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng công chức.

Căn cứ Thông tư 19/2014/TT-BNV ngày 4/12/2014 của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

Căn cứ Công văn 62/BDCB – TTPTĐT ngày 18/03/2015 về việc hợp tác đào tạo giữa Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam với Trường Đại học Nội Vụ – Bộ Nội Vụ. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các cán bộ công chức viên chức trên địa bàn Thành phố, Chúng tôi xin thông báo tổ chức các khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên, chuyên viên chính tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh như sau:

1. Đối tượng học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

 • Công chức, viên chức ngạch Cán sự và tương đương có thời gian giữ ngạch tối thiểu 03 năm; Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương (kể cả công chức dự bị) chưa qua khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; Công chức quản lý cấp phòng và dự nguồn công chức quản lý cấp phòng.
 • Đối tượng chuyển từ các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước sang các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhưng chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước.

2. Nội dung chương trình quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 và Quyết định số 51/QĐ-BNV, ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Nội dung chương trình quản lý nhà nước chuyên viên

3. Văn bằng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước chuyên viên theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ do trường Đại học Nội vụ – Bộ Nội vụ cấp.

chung-chi-quan-ly-nha-nuoc-

4. Khai giảng lớp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

 • Đăng ký thông tin online tại đây: https://goo.gl/74tI3r
 • Học vào cả ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

5. Địa điểm học, kinh phí tổ chức khóa học:

 • Học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại Hà Nội: Tầng 2 Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  Học phí: 3.400.000đ/hv/khóa học
 •  Học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại Tp Hồ Chí Minh: Số 195 Đường D2, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
  + Học phí: 4.000.000đ/ học viên
 •  Học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại Nha Trang: Số 33, đường B1 Khu Đô Thị Vĩnh Điềm Trung (Đối diện Siêu Thị BigC Nha Trang)

II. Chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

1. Đối tượng học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

 • Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương, Lãnh đạo cấp Sở và tương đương, Lãnh đạo cấp phòng và tương đương.
 • Chuyên viên chính và tương đương chưa qua khóa học bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính;
 • Chuyên viên và tương đương có thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương từ 06 năm trở lên (đối với diện quy hoạch thì từ 03 năm trở lên).
 • Đối với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp nhà nước: là cán bộ có mức lương tương đương từ 3,00 trở lên;
 • Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có hàm cấp từ Thượng úy trở lên.

2. Nội dung chương trình chuyên viên chính

Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định 900/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2013 và Quyết định số 975/QĐ-BNV, ngày 28 tháng 08 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

NỘI DUNG HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

3. Văn bằng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước chuyên viên chính theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ do trường Đại học Nội Vụ – Bộ Nội Vụ cấp.

CC chuyen vien chinh logo

4. Thời gian học: 2 tháng. Học vào các buổi tối 2, 3, 4, 5. Từ 18h-20h.

5. Địa điểm học, học phí lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

 • Học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính tại Hà Nội: Tầng 2 Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nộ
  + Học phí: 3.600.000đ/hv/khóa học
 •  Học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính tại Tp Hồ Chí Minh: Số 195 Đường D2, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
  + Học phí: 5.000.000đ/ học viên
 • Học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính tại Nha Trang: Số 33, đường B1 Khu Đô Thị Vĩnh Điềm Trung (Đối diện Siêu Thị BigC Nha Trang)

6. Lịch khai giảng sẽ báo cụ thể tới từng học viên (liên hệ 0902 86 86 84 – Ms Xuyến ( P Đào tạo) để biết thông tin chi tiết)


Liên hệ đăng ký học: Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Nam

Tại Hà Nội: Số 451, Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tại TP Hồ Chí Minh: Số 195 Đường D2, Quận Bình Thạnh

Tại Nha Trang: Số 33, đường B1 Khu Đô Thị Vĩnh Điềm Trung (Đối diện Siêu Thị BigC Nha Trang)

Hotline: 0902. 86. 86. 84 (Ms. Xuyến- phòng đào tạo)

Email: kimxuyen@giaoducvietnam.edu.vn

Website: http://giaoductoanquoc.com

Đăng ký học tại đây: https://goo.gl/74tI3r

Xem thêm:

1. Điều kiện học chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên – chuyên viên chính

Đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, gửi Phiếu đăng ký qua đường bưu điện hoặc Fax và liên hệ điện thoại theo địa chỉ trên để phối hợp triển khai.

Nơi nhận:– Như trên;- Lưu VT. GIÁM ĐỐC                    
Chương trình đào tạo Related