Ảnh nền trang web
Đóng
1801/2017

Khóa học Khai hải quan điện tử thi cấp chứng chỉ năm 2017

haiquann

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN, CẤP CHỨNG CHỈ LÀM NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN NĂM 2017 Nhận thông tin lớp học nghiệp vụ khai hải quan điện tử tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh … và lịch thi lấy chứng chỉ khai hải quan của Tổng cục Hải quan mới […]

Xem thêm →